Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda aile yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Aile danışmalığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

  • Evlilik terapisi
  • İlişki Terapisi
  • Aile terapisi
  • Depresyon
  • Ergenlik sorunları Panik atak
  • Kaygı ve korkular
  • Uyku sorunları
  • Özgüven sorunları
  • Öfke kontrolüDiğer sorunlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.