Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar,kemikler,eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda,ön planda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazende şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara genel olarak romatizma adı verilmektedir.

Romatizma tek bir hastalık değildir. 200 e yakın hastalık bu sınıfa girer. Eklem romatizmaları (osteoartrit, romatoid artrit akut eklem romatizması), yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji, boyun ağrısı, bel ağrısı), kemik erimesi (osteoporoz) ve spondiloartrit ( ankilozan spondilit, seronegatif spondiloartritle) bunlar arasında en sık görülenleridir. Omatizmal hastalığı olan her hasta için kişisel bir tedavi planı yapılması gerekir. Başka bir hasta için yararlı olan ilaçlar ya da tedavi girişimleri sizin için uygun olmayabilir.

Rehabilitasyon

Rehabilitasyon, sakat veya engelli kişinin hayatının hemen her cephesiyle ilgilenmek iddiasında ve eyleminde olan demokratik, uyumlu, tartışmadan kaçınmayan ve hastanın iyiliği temel hedefine odaklanmış bir ekip çalışmasıyla sonuca varmaya çalışan bir tıp dalıdır.
Rehabilitasyon: insan organizmasının fizyolojik ve anatomik bozukluklarının medikal, cerrahi ve fiziksel yöntemlerle ve yardımcı cihazlarla tamamen veya kısmen giderilmesi ve hastanın fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal yönden mümkün olan tam bağımsızlığının sağlanmasıdır. Özetlenecek olursa engelli kişileri topluma kazandırmak için uygulanan tedavilerin tümüne rehabilitasyon denir. Rehabilitasyon daha uzun bir süreçtir, yıllar alabilir.

Masaj: Temelde dolaşıma yardımcı olmak, ağrıyı veya kas kasılmalarını (spazmı) azaltmak gayesiyle uygulanır. Masaj daha çok eller vasıtasıyla, bazen de girdaplı su veya mekanik cihazlar vasıtasıyla yapılır.

Egzersiz: En çok uygulanan tedavi şeklidir. Bu yolla eklemdeki hareket miktarı arttırılır veya kasın uyumlu bir şekilde hastanın kontrolü altında kasılıp gevşemesi sağlanır. Hareket fizik tedavi uzmanı tarafından yaptırılır. İyice eğitilen hastalar da düzenli olarak kendi başlarına belli egzersizleri yapabilirler. Pasif denilen başkasının
yaptırdığı veya kendisi bir güç harcamadan yapılan hareketler eklemin hareket kabiliyetini arttırmada yardımcı olabilirler. Bir kasın kuvvetlenmesi lüzum ettiğinde hastaların aktif hareketler yaparak kasları çalıştırmaları gerekmektedir. Çeşitli egzersiz cihazları mevcuttur. Egzersiz tedâvisi eklem hareketini kısıtlayan urumlarda,
felçlerde, soluk alma bozukluklarında kullanılır.

 

Elektroterapi Ünitemizde Kullanılan Cihazlar

Kısa dalga diaterma ( Yüksek Frekanslı Akım )
Enraf Nonius Marka Curopuls 970 Modeli : Kesikli ve sürekli 1000 watt gücündedir. Cilt altı derin dokuları ısıtır. Eklemlerde ve kaslarda elektromanyetik dalgalarla derin ısı oluşturur. Tendon, eklem kas lifinde bulunan fibröz liflerin uzayabilme özelliklerinde ve elastikiyet özelliklerini 5, 10 misli arttırabilir.
Ultrason
Enraf Nonius Marka Sonopuls 490 ve 590 Modeli: kesikli ve sürekli 1-3 mHZ başlıklı
Yüksek frekansta ve düşük dalga boylu ses dalgalarıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Ses dalgalarının dokularda apsorbe edilmesi ile ısı enerjisi oluşur; derin dokularda ısınmaya neden olur.
Infraruj, Hotpack ve Parafin
Yüzeyel ısı sağlar ağrı giderir kası gevşetir kan dolaşımını arttırır.
Coldpack
Kombine elektroterapi cihazları
Enraf Nonius Marka Endomed 582 ID Endomed 684 Sonopuls 692 Modeli
Tens ( Düşük ve Orta Frekanslı Akım )
Enterferans ( Orta Frekanslı Akımlar )