Uzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın, 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniği’nde yatan hastalarla vaka çalışması ve test çalışmalarına katılarak stajınıyaptı.
2016-2019 yılları arasında Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji
yüksek lisans programını “Ebeveyn tutumları, bilişsel duygu düzenleme stratejileri, anksiyete duyarlılığı ve anksiyete duyarlılığında nöropsikolojik performans“ başlıklı tez çalışması ile birlikte yüksek onur derecesiyle tamamladı.
Uzmanlık eğitimi sürecinde, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Psikiyatri Kliniği’nde ve özel danışmanlık merkezinde stajını tamamladı. Aynı zamanda, hem psikanalitik hem de bilişsel ve davranışçı terapi ekolünde psikoterapi çalışmalarını
süpervizyon eşliğinde sürdürdü. Uzmanlık sonrası, bir belediyenin Kadın Danışma Merkezi (KDM)’de danışan görmeye devam etti.
Lisans ve uzmanlık eğitimlerine ek olarak, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi, Şema Terapi ve EMDR eğitimlerini tamamlamıştır. Bireysel terapilerin içerisinde yaygın olarak çalıştığı konular; bağımlılık, depresyon, kaygı bozukluğu, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, ilişki sorunları, aile sorunları ve çatışmaları, öfke kontrolü, sınav kaygısı, uyum sorunları, kayıp ve yas gibi konulardır.