Klinik Psikolog

Lisans eğitimini 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise 2018 yılında Eötvös Lorand Üniversitesi’nde Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Anabilim dalı’nda ve Antalya Adliyesi Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak, sonrasında ise Arge Psikoteknik Merkezinde psikolog olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi boyunca ise Macaristan’da Szent Janos Hastanesi ve Blue Point rehabilitasyon merkezlerinde stajyer klinik psikolog olarak çalıştı.
2018 yılından itibaren çalışmalarını Ayka Vital Park Bütünleyici Sağlık Merkezi’nde sürdürmektedir.