klİnİk hİzmetlerİ

Rehabilitasyon ; Kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de sınırlanmış olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Rehabilitasyon ile hastaların yaşam kalitesinin arttığı, yaşam süresinin uzadığı, hastaneye müracaatlarının ve hastanede yatış sıklığının azaldığı, kullandıkları ilaç miktarında azalma olduğu, daha kısa sürede iş hayatına geri döndüğü, dolayısıyla sağlık giderlerinde % 20-30 maliyetin azaldığı kanıta dayalı birçok farmakoekonomik çalışmalarla ortaya konmuştur.
Tel: +90 242 445 17 00
REZERVASYON
Zİyaretçİ Defterİ